Byutvikling

Bygg‐ og anleggsindustrien står for en høy andel av energiforbruk, klimagassutslipp, forbruk av råmaterialer og har høy produksjon av avfall. Bygg, anlegg og byutvikling er et område der vi kan få til stor reduksjon i klimagassutslipp på kort tid!

Vi er i gang med arbeidet for å kartlegge bransjens ønsker og behov. Hva må til for å få på plass kortsiktige og langsiktige grønne innkjøp og prosjekter?  Vårt arbeid er i oppstartsfasen, og det er viktig at vår innsats blir i tråd med bransjens ønsker.

Det er vår ambisjon å jobbe regionalt. Vi ser etter muligheter for  samarbeidsprosjekter som kan kvalifisere for nasjonale og internasjonale midler. Vi ønsker å skape en arena for kunnskapsdeling. Hos oss kan du vise frem ditt bærekraftige bygg eller prosjekt og dele din kunnskap for å inspirere andre. Vi inviterer til kurs og seminarer om ulike temaer som sirkulærøkonomi, elektrifisering av maskinparken, solceller, strømsparing, bygge i tre, rehabilitering, dyrkbare tak m.m. Få med deg det som skjer hos oss!

Vi setter også i gang ulike små og store prosjekter. Ta gjerne kontakt dersom du har et tiltak eller et prosjekt på gang og du tenker at Bølgen bærekraftsenter kan være aktuell samarbeidspartner!

 

Våre prosjekter